ბუღალტრული მომსახურება – Sigma Group

ბუღალტრული მომსახურება

 • Home
 • Services
 • ბუღალტრული მომსახურება
ბუღალტრული მომსახურება – 50$
 • 10 ტრანზაქციაზე ნაკლები
 • დღგ-ს გადამხდელი: არა
 • სალარო: არა
 • ბუღალტრული გატარებები
 • საგადასახადო დელარაციების წარდგენა
 • საგადასახადო და იურიდიული კონსულტაცია
 • პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა – 100,000 ლარი
 • ფასდაკლება ჭკვიანი ოფისის მომსახურებაზე – 10%
ბუღალტრული მომსახურება – 150$
 • 10 – 50 ტრანზაქცია
 • თანამშრომლების რაოდენობა: 20-ზე ნაკები
 • ბუღალტრული მომსახურება – 50$
 • ფინანსური რიპორტების მომზადება
 • პირადი მომსახურების მენეჯერი
 • კომერციული შეთავაზებების მომზადება და დაგზავნა
 • ტენდერების შესახებ ინფორმაციის მოძიება
 • კომპანიის შესყიდვების მართვა
 • საბაჟო – საბროკერო მომსახურება: 1 გზავნილი
 • ფასდაკლება ჭკვიანი ოფისის მომსახურებაზე – 20%
ბუღალტრული მომსახურება – 500$
 • ბუღალტრული მომსახურება – 150$
 • საბაჟო – საბროკერო მომსახურება: 3 გზავნილი
 • თარჯიმნის მომსახურება: 10 გვერდი
 • სატენდერო წინადადების მომზადება
 • კომუნიკაცია ბანკებთან და დონორებთან თანხის მოზიდვაზე
 • ფასდაკლება ჭკვიანი ოფისის მომსახურებაზე – 50%

ფასის დადგენის კითხვარი

თქვენი სახელი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ-ფოსტა:
რა სფეროს წარმოადგენს კომპანიის საქმიანობა:
აქვს თუ არა კომპანიას საცალო გაყიდვები:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას ნაღდი ფულის ტრანზაქციები:
დიახარა
არის თუ არა კომპანია დღგს გადამხდელი:
დიახარა
გყავთ თუ არა 10 ზე მეტი თანამშრომელი:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას ყოველთვიურად 20 ზე მეტი ტრანზაქცია:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას საბაჟო ოპერაციები:
დიახარა
აღემატება თუ არა აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მლნ ლარს:
დიახარა
ახორციელებთ თუ არა საქმიანობას რომელიმე ბუღალტრულ პროგრამაში:
დიახარა
რომელი სერვისებით ხართ დაინტერესებული:

შემოგვიერთდი

 • (+995 32) 2 20 11 23
 • info@sigmagroup.ge
 • ქ. თბილისი, კეკელიძის 18