აუთსორს და ერთჯერადი სერვისები – Sigma Group

აუთსორს და ერთჯერადი სერვისები

 • Home
 • Services
 • აუთსორს და ერთჯერადი სერვისები
აუთსორს სერვისები
 • სოც მედია მენეჯმენტი
 • სანოტარო მომსახურება
 • საკურიერო მომსახურება
 • თარჯიმანი
 • საბაჟო ბროკერი
ერთჯერადი მომსახურებები
 • კადრების შერჩევა, აყვანა
 • საბუღალტრო, საგადასახადო და საოპერაციო სისტემის დანერგვა
 • იურიდიული პირის ინკორპორაცია
 • საბანკო ანგარიშების გახსნა
 • აქტივების შეფასება
 • ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი
 • გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია

ფასის დადგენის კითხვარი

თქვენი სახელი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ-ფოსტა:
რა სფეროს წარმოადგენს კომპანიის საქმიანობა:
აქვს თუ არა კომპანიას საცალო გაყიდვები:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას ნაღდი ფულის ტრანზაქციები:
დიახარა
არის თუ არა კომპანია დღგს გადამხდელი:
დიახარა
გყავთ თუ არა 10 ზე მეტი თანამშრომელი:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას ყოველთვიურად 20 ზე მეტი ტრანზაქცია:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას საბაჟო ოპერაციები:
დიახარა
აღემატება თუ არა აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მლნ ლარს:
დიახარა
ახორციელებთ თუ არა საქმიანობას რომელიმე ბუღალტრულ პროგრამაში:
დიახარა
რომელი სერვისებით ხართ დაინტერესებული:

შემოგვიერთდი

 • (+995 32) 2 20 11 23
 • info@sigmagroup.ge
 • ქ. თბილისი, კეკელიძის 18