ჭკვიანი ოფისი – Sigma Group

ჭკვიანი ოფისი

ჭკვიანი ოფისი – 150$
 • წვდომა სამუშაო სივრცეზე – 10:00 – 18:00 ყოველდღე
 • ზარების მენეჯმენტი (გამოყოფილი ტელეფონის ნომერი)
 • საფოსტო მისამართი
 • წვდომა შეხვედრების ოთახზე
 • ადმინისტრაციული ასისტენტი
იურიდიული მომსახურება – 150$
 • სტანდარტული იურიდიული დოკუმენტების მომზადება
 • შემომავალი იურიდიული კორესპონდენციის აუდიტი
 • დოკუმენტების მართვა
 • იურიდიული კონსულტაცია

ფასის დადგენის კითხვარი

თქვენი სახელი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ-ფოსტა:
რა სფეროს წარმოადგენს კომპანიის საქმიანობა:
აქვს თუ არა კომპანიას საცალო გაყიდვები:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას ნაღდი ფულის ტრანზაქციები:
დიახარა
არის თუ არა კომპანია დღგს გადამხდელი:
დიახარა
გყავთ თუ არა 10 ზე მეტი თანამშრომელი:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას ყოველთვიურად 20 ზე მეტი ტრანზაქცია:
დიახარა
აქვს თუ არა კომპანიას საბაჟო ოპერაციები:
დიახარა
აღემატება თუ არა აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მლნ ლარს:
დიახარა
ახორციელებთ თუ არა საქმიანობას რომელიმე ბუღალტრულ პროგრამაში:
დიახარა
რომელი სერვისებით ხართ დაინტერესებული:

შემოგვიერთდი

 • (+995 32) 2 20 11 23
 • info@sigmagroup.ge
 • ქ. თბილისი, კეკელიძის 18