სტანდარტული პაკეტები

სტანდარტული პაკეტი მოიცავს:

 

 • ბუღალტრული სერვისები
 • იურიდიული სერვისები
 • მარკეტინგული სერვისები
 • პერსონალური ასისტენტი
 • შეხვედრების ორგანიზება
 • ბიზნეს ვიზიტების ორგანიზება, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ
 • ზარების მართვა
 • მეილების მართვა
 • საფოსტო მომსახურება
 • ტენდერების შესახებ ინფორმაცი
 • სატენდერო წინადადებების მომზადება
 • სამუშაო სივრცე
 • შეხვედრების ოთახი
 • საოფისე ტექნიკა…