გალერეა

აქ ნახავთ რამდენიმე წყაროს, რომლებიც სასარგებლო შეიძლება იყოს თქვენი ბიზნესისთვის და დაზოგავთ თქვენ დროს, აღნიშნული წყაროების ინტერნეტში ძიებისაგან.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) რომელიც დაქვემდებარებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს.

https://napr.gov.ge/

შემოსავლების სამსახური – საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.

https://www.rs.ge

იუსტიციის სახლი – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც უზრუნველყოფს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ-ების მომსახურებას, აგრეთვე სხვადასხვა საჯარო უწყების და კერძო სექტორის მომსახურებას.

http://psh.gov.ge/

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა – საქართველოში ნოტარიატის მოწყობისა და ნოტარიუსის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები.

https://www.notary.ge/

შესყიდვების ელექტრონული სისტემა etenders.ge – ელექტრონული შესყიდვების სისტემა კერძო სექტორის ტენდერებისათვის.

https://etenders.ge

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო – სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა

http://procurement.gov.g

კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენცია