თანამშრომლობის ფორმები

სიგმა ჯგუფის ფილოსოფია ეფუძნება  იდეას, რომ ყველა ბიზნესი არის უნიკალური და  განსხვავებულ მიდგომას საჭიროებს. აქედან გამომდინარე, ვცდილობთ თავიდან ავიცილოთ ბიუროკრატიული და სტანდარტიზებული მომსახურების პირობები და ჩვენს მომხმარებლებს მათზე მორგებული ბიზნეს გადაწყვეტილებები შევთავაზოთ. სწორედ ამიტომ, ჩვენი დევიზია:

 

მაღალი ხარისხი და სანდო მომსახურება ნაკლები  დანახარჯებით!